Účastníci sdružení TOINSTA (topení, instalace, stavba) spolupracují v oblasti projektování od roku 1990, po odchodu z bývalého n.p. LIAZ - projekce SIZ.

Za dobu své činnosti byla sdružením zpracována projektová dokumentace širokého spektra - rodinné a bytové domy, kotelny a výměníkové stanice pro vytápění městských sídlišť a průmyslových provozů, práce v oblasti rozvoje turistických cest. Nezanedbatelným přínosem pro naši činnost byly práce spojené s rekonstrukcí technického zařízení památkově chráněného horského hotelu Ještěd.

Naše sdružení nabízí provedení následující projektové dokumentace:

 • zaměření starého stavu
 • studii stavby
 • PD pro územní řízení
 • PD pro stavební řízení
 • PD pro vodoprávní řízení
 • PD pro provedení stavby
 • PD skutečného provedení stavby

Dále je zajišťován autorský dozor projektanta a na přání zákazníka kompletní inženýrské činnosti.

V rámci zpracování projektové dokumentace nabízíme:

 • stavební část včetně statiky, rozpočty, architektonické návrhy
 • profese - ústřední vytápění, sanita (voda, odpady), elektro, vnitřní plyn, vzduchotechnika
 • technickou zprávu zajištění požární bezpečnosti
 • venkovní přípojky - elektro, plyn, voda, kanalizace
 • čistírny odpadních vod, kanalizační a vodovodní řady